E Ticaret Hizmet ve Kullanım Koşulları
1.yazilimevi.com E Ticaret İnternet Sitesinin Hizmet ve Kullanım Koşulları
1.1 www.yazilimevi.com internet sitesinin kullanım koşulları belirlenmiştir.
1.2 yazilimevi. com’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde yazilimevi.com'a erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.3 yazilimevi.com' un sunduğu hizmetler Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanmaktadır.
1.4 yazilimevi.com' un yasal sahibi Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olup, yazilimevi.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 'ne aittir.
1.5 İş bu kullanım koşullarını Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerektiği zaman değiştirebilir. Değiştirilen kullanım koşulları ve ilgili maddeler yazilimevi.com' da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
1.6 yazilimevi.com hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.7 Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yazilimevi.com' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
2. Tanımlar
2.1 yazilimevi.com: Elmer Yazılım Donanım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
2.2 ÜYE, yazilimevi.com üzerinden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, yazilimevi.com tarafından üyelikleri onaylanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.
2.3 KULLANICI: yazilimevi.com’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
2.4 İÇERİK: yazilimevi.com'da yayınlanan bilgi ve belgeler dahilinde Üye’nin alabileceği, yazılım ürünleri, Lisans Anahtarları, Sayısal metalar, hizmetler, her türlü donanım ürünleri ile bunlara bağlı yan ürünler.
2.5 Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi: yazilimevi.com internet sitesi içeriğinde metin olarak ve üyelik sırasında onaylanmak üzere kullanıcı ve üyelerin erişip okuyabileceği şekilde yayınlanmaktadır.
2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, yazilimevi.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
3. Hizmetlerin Kapsamı
3.1 Elmer Yazılım’ın, yazilimevi.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
3.2 yazilimevi.com internet sitesine üye olunarak ya da üye olunmadan telefon email ya da posta kanalları ile yazilimevi.com sitesine ulaşarak yazilimevi.com sitesinde bulunan ürün ve hizmetlerden satın alma talebi iletilebilir. Kullanım koşulları üye olunarak yapılan alışverişlerde de, üyeliksiz alışverişlerde de geçerlidir.
3.3 Elmer Yazılım’ın, yazilimevi.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Elmer Yazılım’a ait www.yazilimevi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından, elden, ya da elektronik ortamda teslim edilmesi ile Elmer Yazılım yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.
3.4 Elmer Yazılım, yazilimevi.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri yazilimevi.com' da yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
3.5 yazilimevi.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Elmer Yazılım tarafından belirlenecek ve yazilimevi.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Elmer Yazılım, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri yazilimevi.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.
4. Genel Hükümler
4.1 yazilimevi.com üzerinden, Elmer Yazılım kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. yazilimevi.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Elmer Yazılım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.
4.2 Elmer Yazılım, yazilimevi.com' da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, yazilimevi.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. yazilimevi.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler yazilimevi.com' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile yazilimevi.com' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. yazilimevi.com' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Elmer Yazılım’ın yazilimevi.com' da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3 Elmer Yazılım, işbu yazilimevi.com ve yazilimevi.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve yazilimevi.com' u kullanma koşulları ile yazilimevi.com' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yazilimevi.com' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, yazilimevi.com' da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. yazilimevi.com' un kullanımı ya da yazilimevi.com' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Elmer Yazılım, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.4 yazilimevi.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Elmer Yazılım’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Elmer Yazılım çalışanlarının ve yöneticilerinin, Elmer Yazılım yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Elmer Yazılım, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
4.5 yazilimevi.com' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla yazilimevi.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, yazilimevi.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Elmer Yazılım ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin yazilimevi.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Elmer Yazılım’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
4.6 İşbu yazilimevi.com'un sahibi Elmer Yazılım’dır. yazilimevi.com'da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve yazilimevi.com'un sunumu Elmer Yazılım’ın ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. yazilimevi.com'daki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile yazilimevi.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan yazilimevi.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Elmer Yazılım ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Elmer Yazılım hizmetlerini, bilgilerini ve Elmer Yazılım’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Elmer Yazılım’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Elmer Yazılım’ın yazılı izni ile mümkündür.

4.7 Elmer Yazılım, yazilimevi.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Elmer Yazılım aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, yazilimevi.com' un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Elmer Yazılım için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Elmer Yazılım’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
4.8 İşbu yazilimevi.com Kullanım Koşulları dâhilinde Elmer Yazılım tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Elmer Yazılım; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya yazilimevi.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
4.9 yazilimevi.com 'dan yapılacak alışverişlerde EFT, Havale, Posta Çeki, Kredi Kartı ile Online ödeme seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.
4.10 yazilimevi.com satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir.
4.11 yazilimevi.com’da yayımlanan fiyatlarda sehven hata yapılması halinde Üreticinin belirlediği son kullanıcı fiyatları geçerlidir.
5.Teslimat Şartları
5.1 İşbu ürünlerin teslimatı; online veya kargo ile, Elmer Yazılım servis aracı ile, ya da müşteri inisiyatifi ile müşteri tarafından yazilimevi.com adresinden alınarak yapılabilir. Teslimat sırasında ürün müşteri tarafından kontrol edilmeli, hasarlı olması durumunda tutanak tutturulmalı ve Elmer Yazılım’a bildirilmelidir. Elmer Yazılım uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Hasarlı, ürünün teslim alınması halinde ise ürün Kullanıcıya tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir.

5.2 Siparişler, ürün özelliklerine göre 1-30 iş günü içinde müşteriye teslim edilir.
5.3 Sipariş verdikten sonra teslimat adresi değiştirilememektedir. Fatura adresi teslimat adresiyle aynı olup; talep edilmesi halinde farklı bir adres olarak belirtilebilmektedir.
5.4 T.C. sınırları içinde bildirilen gönderim adresli siparişler için kargo bedeli, 200 (ikiyüz) TL ve üzerindeki siparişlerde yazilimevi.com’a aittir.
5.5 Kargoda yaşanabilecek gecikme, kaybolma ve hasar durumlarında Elmer Yazılım sorumlu değildir. Kargonun kaybolması, hasar görmesi ve gecikmesi durumunda Tazmin talebi kargodan talep edilmelidir. Bu konuda oluşabilecek hukuki davalar T.C. Ankara Mahkemeleri salahiyetlidir.
5.6 Yurtdışı ürün siparişlerinde yabancı ülke gümrüklerde yaşanan kontroller ve gecikme Elmer Yazılım ve taşıyıcı kargonun sorumluluğu dışındadır. Bu nedenle yaşanabilecek aksaklıklarda kargo firması ve yazilimevi.com ile iletişim kurarak izlenecek yol hakkında bilgi alınabilmektedir. Yurtdışından yapılacak ürün alımlarında gümrük prosedürleri göz önüne alınarak sipariş tarihi belirlenmelidir.
Yurtdışı ürün siparişlerinde kargo gümrük vs. bedelleri müşteri tarafından karşılanmaktadır.
Yurtdışı ürün siparişlerinde, teslimatın yapılacağı bölgeye ve kargonun ağırlığına göre gönderim masrafları değişiklik göstermektedir. yazilimevi.com yurtdışı ürün siparişlerinde kargo firması seçimini müşterinin talep ve beklentilerine uygun olmasına azami gayret göstererek yapar.
5.7 İşbu teslimat sırasında teslimat adresinde alıcının bulunmaması durumunda kargo sorumlusu kargo şirketinin telefon numarasını ve şube adresini içeren bir haber formu bırakacaktır. Haber formunun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde kargo şirketi ile iletişime geçilmeli ve ürünün teslim alınacağı süreç bildirilmelidir.
6.Sipariş İptali
6.1 İşbu Siparişin iptali ; onay maili öncesinde Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresi ya da 0312 473 00 50 nolu telefonla Elmer Yazılım’ın bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir.
6.2 Sözleşme gereğince Elmer Yazılım’ın ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Elmer Yazılım’ın para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Elmer Yazılım’a bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.
7.İade Şartları
7.1 Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler özellikleri nedeni ile kullanıcı adına üretilmiş olabilir, ya da ithal edilen ürünler ile ilgili ithalat işlemleri gerçekleşmiş olabilir. Bu durumlarda ürün iadeleri söz konusu değildir. Ancak Elmer Yazılım tarafından bir işlemin gerçekleşmemiş olması durumlarında kullanıcının sipariş iptali işleme alınabilir.
8. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Elmer Yazılım iş bu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Elmer Yazılım açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Elmer Yazılım’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Elmer Yazılım’ın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
10. Yürürlük ve Kabul
İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Elmer Yazılım tarafından yazilimevi.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini yazilimevi.com'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Elmer Yazılım, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek yazilimevi.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.