PDFYazdırE-posta
12649
26
384
459
53

ArCADia BIM LT

Ürünün Bulunurluğu: Stokta var

1 Kullanıcı Lisansı
(Kalıcı Lisans)
Vergi dahil taban fiyat33.059,67 TL
İndirimli satış fiyatı
Birim Fiyatı 16.529,84 TL
Standart fiyat:
Miktar

Genel Bakış

ArCADia BIM LT, 2D bina dokümantasyonunun nesne yönelimli olarak oluşturulmasına ve dosyaların 2018 DWG formatına kaydedilmesine olanak tanıyan, tamamen işlevsel, kullanımı kolay ve sezgisel bir CAD programıdır.

Yapı endüstrisi için en geniş anlamıyla temel bir grafik tasarım aracıdır. Programın LT versiyonu, ArCADia BIM sisteminin tüm temel işlevlerine sahiptir.

  • BIM teknolojisi, nesne odaklı mimari tasarım desteği.
  • Hazır mimari elemanlarla akıllı çizim: çok katmanlı duvarlar, merdivenler, tabanlar, sütunlar, bacalar, pencereler ve kapılar.
  • Belgeleri karşılaştırma ve birleştirme.
  • Otomatik zemin girişi, Teriva tavan tasarımı için ek destek.
  • İfade oluşturma.
  • IFC formatını desteklemek. Tasarım verilerini diğer programlarla paylaşma imkanı.
  • Tam DWG / DXF desteği.

 

Sistemin Temel Araçları

Sistem Temel Araçları - Basic Tools Of The System

Akıllı TOP 10

basic top

Bir proje üzerinde çalışırkan, kişiselleştirilmiş bir araç paleti yaratarak kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. Otomatik olarak hafızaya alınan en çok kullanılan komutların akıllı listesi.

Başlık Blokları

basic table

Programkütüphanesine kaydetme seçeneği ile başlık blokları oluşturma ve ekleme.

Birleştirme

basic merge

Bir bina projesinin komple bir modelini oluşturmak için bina modelini mimari tasarımdan montaj tasarım modelleriyle birleştirme imkanı.

Boyutlandırma

basic dim

Doğrusal ve açısal boyutlandırma imkanı.

Çarpışma

basic colision

Bir görünümdeki, 3B görünümdeki ve net bir listedeki tüm ve ya tek tek ArCADia sistem öğelerinin çarpışma listesi.

Duvarlar, Pencereler, Kapılar

basic walls

Akıllı izleme işlevini kullanarak duvar, boru vb. elemanların yerleştirilmesi.

Elementler

basic elements

Genişleme imkanı ile tüm eleman tiplerinde yerleşik kütüphane.

Görüntüleme

basic visualiz

Görüntüde çizilen öğeleri klasik olarak veya gerek zamanlı olarak oluşturulmuş yeni bir 3D görünümde göstermek (bir 3D oyun motoru kullanarak görselleştirme).

Görüntüleme

basic visualiz

Görüntüde çizilen öğeleri klasik olarak veya gerek zamanlı olarak oluşturulmuş yeni bir 3D görünümde göstermek (bir 3D oyun motoru kullanarak görselleştirme).

Karşılaştırma

basic compare

ArCADia sistem modeli olarak yaratılan bir projenin iki versiyonu yeni ve değiştirilmiş sistem elemanları kapsamında karşılaştırma imkanı sunar.

Kütüphane

basic library

2B sembollerle ve çizimde ihtiyaç duyulan 3B nesnelerle ayrıntılı bilgi sağlayan dahili kütüphane.

Özel Ayarlar

basic template

Proje şablonundaki öğeler (kalem, yazı tipleri, varsayılan öğe boyutları vb.) için özel ayarları kaydetme.

Mimari - Architecture

Çatı Oluşturma

CatiEkleme

Kapalı dış duvardaki kontur üzerine otomatik bir çatı ekleme. Çatının ve çatı pencerelerinin takılması.

Çok Katmanlı Duvar

CokKatmanliDuvar

Herhangi bir çok katmanlı duvarın tanımlanması veya çizilmesi seçimi.

Yerleşik inşaat malzemeleri kataloğu.

Doğrama Ekleme

DogramaEkleme

Pencere ve kapı doğramalarının parametrik bir şekilde yerleştirilmesi. Doğrama ekleme.

Kopya Oluşturma

KopyaOlusturma

Seçilen elemanların kopyalanması ile bir seviye oluşturma.

Merdiven Tanımlama

MerdivenTanimlama

Herhangi bir görünümde bir ve çok uçuşlu merdivenleri ve sarıcı merdivenleri tanımlama.

Oda Oluşturma

OdaOlusturma

Duvarların ve sanal duvarların kapalı alanlarından otomatik olarak oda oluşturma, ad, fonksiyon, sıcaklık ve aydınlatma talebi tahsis edilmesi.

Tavan Yerleştirme

KapaliDisDuvar

Kapalı dış duvarlara kontur üzerinde otomatik tavan yerleştirme.

Su Tedarik Tesisatı - Water Supply Installations

Dağıtım Kanalları

dagitimkanallari

Bir kütüphaneden yükselticiler ve dağıtım boruları uygulamak için farklı fonksiyonlara sahip birden fazla paralel kanalı aynı anda çalıştırmak ve bunları akıllıca bağlamak mümkündür. Kurulumun bir çok elemanının seviyesini aynı anda değiştirmenize olanak sağlayan basit çizim yötemleri.

Donanım ve Cihazların Takılması

donanimyerlestirme

Üretici kitaplığından donanım ve cihazların takılması. Kullanıcı tarafındantanımlanmış ayrı-ayrı şekillerde cihazların takılması. (Örneğin DHW ısıtıcılar) Program kütüphanesine tipik eleman sistemlerinin yerleştirilmesi.

Hazır Malzeme Listesi

HazirMalzeme

Projede yer alan hazır malzeme listeleri, cihazlar ve bağlantı parçaları üretmek.

İç Su Temini

IcSuTemini

İç su temini sisteminin çizimleri, bağlantı noktaları, su sayacı seti, boru hattı.

Kurulum Doğrulama

kurulumdogrulama

Kurulumun bağlantılarının doğruluğunu kontrol etme.

Otomatik Bağlantı

otomatikbaglanti

Otomatik bağlantı fitingleri oluşturma, nokta numaralandırma oluşturma ve montaj açıklaması. Kendi şablonlarınızı oluşturma.

Atık Su Kurulum - Sewage Installations

Bağlantı Kontrolü

06Sewage Checking

Kurulumun bağlantı doğruluğunu kontrol etme.

Boru Hattı Güzergahı

01Sewage 3dPreview

Günümüzde gösterilmeyen boru hattı güzergahındaki düzensizliklerin düzeltilmesini kolaylaştıran 3B kurulum önizlemesi.

Çıkış Kanalları

04Sewage Pipe

Çıkış kanlları, yükselticiler ve aksesuarlar için bağlantı boruları arasında otomatik ayrım olan boru hatları.

Hazır Malzeme Listesi

02Sewage material

Projede yer alan hazır malzeme listesi, cihazlar ve bağlantı parçaları üretmek.

Kanalizasyon Sistemi Eğimi

03Sewage Slope

Kanalizasyon sisteminin boru hattı güzergahı görünümde belirli bir eğim ile girilmesi.

Otomatik Bağlantı Parçaları Seti

05Sewage Fiting

Otomaitk bağlantı parçaları seti üretimi. Kurulumun birçok elemanını aynı anda değiştirebilmek.

Gaz Tesisatı - Gas Installations

Bağlantı Doğrulama

06 Checking

Kurulumun bağlantı doğruluğunu kontrol etme.

Bağlantı Parçaları

02Gas Fitings

Bir dizi bağlantı parçasının otomatik üretimi.

Ek Veritabanları

05 Database

Ana kütüphaneye ek veritabanları kolayca ve hızlı bir şekilde girme imkanı.

Gaz Tesisatı

01Gas Drawing

Dahili gaz tesisatının çizimleri.

Hazır Malzeme Listesi

03Gas List

Hazır malzeme listeleri ve eleman listeleri.

Üretici Kütüphanesi

04Gas Library

Üretici kütüphanesinden donatı ve cihazlar.

Isıtma Tesisatı - Heating Installations

Bağlantı Doğrulama

06Heating Checking

Kurulumun bağlantı doğruluğunu kontrol etme.

Bağlantı Elemanlarının Takılması

bes

Kullanılan bağlantı için karakteristik parametrelerin tanımlanması imkanı ile bağlantı elemanının takılması.

Hazır Malzeme Listesi

01Heating list

Hazır malzeme listeleri, cihazları ve bağlantı parçaları. Odalarda alıcıların listesi.

Otomatik Numaralandırma

03Heating Description

Otomatik nokta numaralandırma ve kurulum açıklamaları oluşturma. Kendi şablonlarını oluşturma.

Tertibat ve Cihazlar

03Heating Library

Üreticinin kütüphanesinden tertibat ve cihazlar.

Üniteler

02Heating Radiator

Isı alıcıları, yan panel, nervürlü, banyo ve kanal ısıtıcıları, ısıtma boruları, hava ısıtıcıları ve fan-coil üniteleri.

Elektrik Tesisatı - Electrical Installations

Alıcı Adresleme

04Elektr base

Alıcıları belirli bir dağıtım panosuna atama imkanı (adresleme).

Elektrik Panoları

01Elektr base

Elektrik panolarının dağıtım panoları, soketler, konnektörler, kutular, aydınlatma armatürleri ile çizilmesi.

Kablo Yolları

02Elektr cable

Kablo yollarının belirlenmesi.

Kütüphane

03Electr library

Elektrik tesisat elemanları üreticilerinin kataloglarından oluşan kapsamlı bir kütüphane.

Malzeme Listesi

05Electr base

Projede kullanılan malzemelerin bir listesini oluşturmak.

Nesne Sembolleri

02Elektr base

Girilen nesnelerin sembollerini değiştirme ve belirli bir dağıtım panosuna alıcı atam imkanı.

İletişim - Communication

2B / 3B Nesneleri

Communication import 3d

2b / 3B nesnelerin kütüphanesini aşağıdaki biçimlerle büyütme imkanı : XObject, ACO, O2C, OBJ, XOBJ3D ve DWG.

AutoCAD Formatı

Communication save dwg

AutoCAD formatı 2.5 - 2018 (DWG, DXF).

IFC Dosyaları

Communication IFC

IFC dosya ArCADia'nın temel nesnelerine (duvarlar, pencereler, kapılar, tavanlar, çatılar) dönüştürme.

PDF Aktarım

Communication pdf

PDF dosyalarını raster altlarına benzer şekilde veya vektör oğelerine dönüştürerek içe aktarın. PDF dosyasına ihrac edin.

Sonuçların İhracatı

Communication save RTF

Projede yer alan elementlerin malzeme listelerinin RTF, CSV ve Ceninwest programına ihracatı.

Tarama Görüntüleri

Communication raster

Tarama görüntü dosyalarını içe aktarma / düzenleme: jpg, tif, bmp, png.

İnşa Etme - Construction

3B İnşaat Görünümü

architecture 3D auto

Bir binanın üç boyutlu mimari modeline dayanarak oluşturulan otomatik 3B inşaat görünümü.

Bağlama Kirişleri

architecture binding joist

Bağlama kirişinin uzunlamasına donatı ve üzengi eklenmesiyle sokulması.

Yapısal Çatı Sistemleri

architecture terriva

Sistemin tüm temel elemanlarını içeren Teriva nervürlü kirişli çatıların yapısal sistemlerinin kurulması : tavan kirişleri, takviye çubukları, gizli kaburgalar, düzeltici kirişler, destek ağları ve ayrıca tavanın yapılması için gerekli elemanları içeren tüm gerekli malzeme listeleri, tamamlanmış takviye çelik ve monolitik beton ile.

Yer, Malzeme ve Sıra Çubuk kesiti

architecture bar elements2

Yer ve malzemenin yanı sıra çubuk kesitini inşaat görünümüne aktarma. Mimari modelin geri kalan elemanlarını işlenmiş veya yarı saydam bir 3D görünüm biçiminde ve modüler eksenler durumunda, çubuk elemanlar ve yüzey elemanları da aktif altlıkları biçiminde geçirilir.

İndir

Dosyalar:
exe-3ArCADia BIM LT (Demo) SICAK
Tarih-3Pazartesi, 30 Mart 2020 21:34
Dosya Boyutu-3 1.54 GB
İndir-3 769

pdf-1ArCADia BIM LT (en) SICAK
Tarih-1Pazartesi, 30 Mart 2020 21:31
Dosya Boyutu-1 2.41 MB
İndir-1 638

pdf-2ArCADia BIM LT (tr) SICAK
Tarih-2Pazartesi, 30 Mart 2020 21:32
Dil-2  Turkish
Dosya Boyutu-2 2.95 MB
İndir-2 724